نام و مشخصات خودرو

رنگ

قیمت کارخانه

قیمت کف بازار

سواری روآ 1600 بنزین سوز

تنوع رنگ

88/000/000

88/000/000

سواری روآ 1600 پایه گاز سوز

تنوع رنگ

98/000/000

98/000/000

سواری روآ 1600 دو گانه سوز CD خوان

تنوع رنگ بندی

94/700/000

87/200/000

سواری پژو 405 GLX 1800 بنزین سوز

نقره ای – بژ – تو مشکی

132/000/000

132/000/000

بژ – خاکستری(تو مشکی)- مشکی

131/500/000

131/500/000

سواری پژو 405 GLX بنزینی با ABS

بهترین رنگ نقره ای

137/000/000

137/000/000

سواری پژو 405 GLXدوگانه سوز

بهترین رنگ نقره ای

142/500/000

142/500/000

سواری پژو 405 GLX دوگانه سوز با ABS

بهترین رنگ نقره ای

147/500/000

147/500/000

سواری پژو 405 SLX 1800 (سفارشی) با ABS

بهترین رنگ سفید

142/000/000

استقبال کم

سواری پژو پارس سال

سفید

181/200/000

181/200/000

نقره ای ، خاکستری ، مشکی

180/200/000

180/200/000

سواری پژو پارس بنزینی

سفید

171/300/000

171/300/000

تنوع رنگ

170/300/000

170/300/000

سواری پژو پارس بنزینی با ABS

سفید

176/800/000

176/800/000

نقره ای ، خاکستری ، مشکی

175/800/000

175/800/000

سواری پژو پارس پرشیا معمولی با رینگ آلومینیومی

سفید

176/200/000

176/200/000

سواری پژو پارس اتوماتیک با ABS و ایموبلایزر

سفید

198/800/000

198/800/000

سواری پژو پارس ELX بنزینی سفارشی

سفید ، بژ ، تیره

227/000/000

227/000/000

خاکستری ، مشکی

214/700/000

214/700/000

سواری پژو پارس دوگانه سوز با منبع

سفید

180/700/000

180/700/000

نقره ای ، خاکستری، مشکی

179/800/000

179/800/000

سواری پژو پارس دوگانه سوز با ABS

سفید

186/200/000

186/200/000

نقره ای ، خاکستری، مشکی

185/200/000

185/200/000

سواری پژو پارس بنزینی سفارشی

سفید ، بژ ، تیره

182/900/000

182/900/000

سواری پژو پارس ELX با موتور 16 سوپاپ

سفید

215/000/000

215/000/000

نقره ای ، خاکستری، مشکی

214/000/000

214/000/000

سواری پژو 407 دستی

سفید، نقره ای ، خاکستری، مشکی، قرمز

437/000/000

استقبال کم

سواری پژو 407 اتوماتیک

سفید، نقره ای ، خاکستری، مشکی، قرمز

475/000/000

استقبال کم

سواری پژو پارس ELX معمولی با صندلی جدید

نقره ای – خاکستری - بژ – مشکی - سفید

214/300/000

214/000/000

سواری پژو پارس ELX سفارشی با صندلی مرسدس بنز

سبز سدری – دلفینی

226/500/000

210/000/000

سواری پژو پارس ELX معمولی با صندلی جدید

رنگ متنوع

موجود نیست

موجود نیست

سواری پژو206 تیپ 2

سفید ، قرمز، گیلاسی

136/000/000

136/000/000

سواری پژو206 تیپ 2سفارش

سفید

145/800/000

145/800/000

سواری پژو206 تیپ 2 با ABS

سفید

142/500/000

142/500/000

سواری پژو206 اتوماتیک تیپ 6

سفید

183/000/000

183/000/000

نقره ای، خاکستری

182/000/000

182/000/000

سواری پژو 206 SD V1 سفارشی کلاس 1

تنوع رنگ

149/000/000

149/000/000

سواری پژو 206 SD V1 سفارشی کلاس 10

سفید، قرمز، گیلاسی

161/300/000

161/300/000

سواری پژو 206 SD V 2 با موتور پایه گاز سوز

سفید ، نقره ای ، خاکستری ، قرمز

161/000/000

161/000/000

سواری پژو 206 SD V6

تنوع رنگ

147/000/000

147/000/000

سواری پژو 206 SD V8 سفارشی

قهوه ای ، نقره ایی، خاکستری ، متالیک

147/800/000

147/800/000

سواری پژو 206 SD V8 معمولی

سفید

164/000/000

164/000/000

سواری پژو 206 SD V8 (limi Ted)

تنوع رنگ

173/700/000

173/700/000

سواری پژو 206 SD V9 اتوماتیک

سفید

191/500/000

191/500/000

نقره ای ، خاکستری

190/500/000

190/500/000

سواری پژو 206 SD V10 دوگانه سوز سفارشی

تنوع رنگ

176/700/000

176/700/000

سواری پژو 206 SD V20 تک سوز سفارشی

تنوع رنگ

139/000/000

139/000/000

سواری پژو 206 SD V20 دوگانه سوز

تنوع رنگ

142/200/000

142/200/000

سمند EL (شخصی)

سفید

129/000/000

129/000/000

نقره ای ، خاکستری

128/000/000

128/000/000

سمند LX – L3

تنوع رنگ

150/000/000

152/000/000

سمند LX سفارشی با یخچال

تنوع رنگ

159/100/000

159/160/000

سمند LX سال دوگانه سوز L3

نقره ای

169/000/000

164/000/000

سمند خودرو ملی LX پایه گازسوز EF7

سفید، آبی ، کبود

168/000/000

168/000/000

سمند سورن ایمولایزر آنتن اکتیو

نقره ای ، خاکستری

169/500/000

169/500/000

سوزوکی دنده ای گراندویتارا جدید

تنوع رنگ

371/000/000

استقبال کم

سوزوکی اتوماتیک گراندویتارا جدید

تنوع رنگ

411/000/000

استقبال کم

سوزوکی ویتارا اتومات (کلاس 1)

تنوع رنگ

409/000/000

استقبال کم

سوزوکی ویتارا دنده ای(کلاس3)

تنوع رنگ

384/000/000

استقبال کم

سوزوکی ویتارا اتومات(کلاس 3)

تنوع رنگ

424/000/000

استقبال کم

وانت (باردو) بنزین سوز

سفید

63/300/000

63/300/000

وانت (باردو)دو گانه سوز

سفید

73/800/000

73/800/000

وانت نیسان

آبی

109/900/000

107/500//000

وانت پیکاپ تک کابین

بهترین رنگ

236/000/000

236/000/000

وانت پیکاپ دو کابین

بهترین رنگ

278/000/000

280/000/000

سواری مگان دنده معمولی 1600 CC

تنوع رنگ

-

240/000/000

سواری مگان دنده اتوماتیک 2000 CC

تنوع رنگ

-

315/000/000

وانت تک کابین مزدا با کولر

بهترین رنگ

127/000/000

127/000/000

وانت دو کابین مزدا با کولر

بهترین رنگ

145/000/000

145/000/000

سواری مزدا جدید (3) تیپ 1

بهترین رنگ

315/000/000

موجود نیست

سواری مزدا جدید (3) تیپ 2

بهترین رنگ

315/000/000

موجود نیست

سواری مزدا جدید (3) تیپ 3

بهترین رنگ

355/000/000

335/000/000

رونیز

بهترین رنگ

-

405/000/000

ماکسیما اتوماتیک

بهترین رنگ

398/500/000

365/000/000

ماکسیما دنده ای

بهترین رنگ

365/000/000

355/000/000

رونیز پولرسان

-

موجود نیست

موجود نیست

سرانزا

بهترین رنگ

-

290/000/000

سرانزا پولرسان

-

موجود نیست

موجود نیست

پروتون 4 درب 4 سیلندر دنده ای ویراسدان

بهترین رنگ

149/500/000

130/000/000

پروتون 4 درب 4 سیلندر اتوماتیک ویراسدان

بهترین رنگ

164/500/000

148/000/000

پروتون 5 درب (لیفت بک) دنده ای

بهترین رنگ

154/500/000

139/000/000

پروتون 5 درب (لیفت بک) اتوماتیک

بهترین رنگ

169/500/000

152/500/000

پروتون جنتو4 درب دنده ای

بهترین رنگ

228/000/000

205/500/000

پروتون جنتو4 درب اتوماتیک

بهترین رنگ

245/000/000

220/500/000

پروتون ایمپیان دنده ای

بهترین رنگ

248/000/000

223/500/000

پروتون ایمپیان اتوماتیک

بهترین رنگ

268/000/000

240/000/000

پاجرو دنده ای

بهترین رنگ

-

420/000/000

پاجرو اتوماتیک

بهترین رنگ

-

455/000/000

پراید صبا فول انژکتور با ایموبلایزر

سفید

75/320/000

77/000/000

متالیک

77/120/000

78/000/000

پراید صبا فول انژکتور با ایموبلایزر با ABS

سفید

78/320/000

81/500/000

متالیک

80/120/000

83/500/000

پراید صبا فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر

سفید

78/120/000

80/500/000

متالیک

79/920/000

82/500/000

پراید صبا فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر با ABS

سفید

81/120/000

83/000/000

متالیک

82/920/000

84/500/000

پراید صبا فول دوگانه سوز با ایموبلایزر

سفید

83/520/000

84/000/000

متالیک

85/320/000

86/000/000

پراید صبا فول دوگانه سوز هیدرولیک با ایموبلایزر

سفید

86/320/000

86/500/000

متالیک

88/120/000

88/500/000

پراید نسیم انژکتور ایموبلایزر

سفید

78/960/000

84/000/000

متالیک

80/760/000

86/000/000

پراید نسیم فول انژکتور هیدرولیک ایموبلایزر

سفید

81/760/000

78/500/000

متالیک

83/560/000

89/500/000

سایپا 132 فول انژکتور با ایموبلایزر

سفید

77/670/000

78/000/000

متالیک

79/470/000

79/500/000

سایپا 132 فول انژکتور با ایموبلایزر و ABS

سفید

80/670/000

80/000/000

متالیک

82/470/000

82/500/000

سایپا 132 فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر و ABS

سفید

83/470/000

83/500/000

متالیک

85/270/000

85/500/000

سایپا 132 فول انژکتور دوگانه سوز با ایموبلایزر

سفید

84/730/000

85/000/000

متالیک

86/530/000

86/500/000

سایپا141 دو لوکس رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر و ABS

سفید

80/530/000

80/500/000

متالیک

82/330/000

82/500/000

سایپا141 دو لوکس هیدرولیک رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر

سفید

80/330/000

80/330/000

متالیک

82/130/000

82/130/000

سایپا141 دو لوکس دوگانه سوز رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر

سفید

85/430/000

85/500/000

متالیک

87/530/000

87/500/000

سایپا141 دو لوکس دوگانه سوز هیدرولیک رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر

سفید

87/930/000

88/000/000

متالیک

90/030/000

90/000/000

زانتیا سوپر دولوکس 2000 SX

تنوع رنگ

269/000/000

276/000/000

زانتیا فیس لیف

تنوع رنگ

283/170/000

285/000/000

هیوندای ورنا

تنوع رنگ

-

185/000/000

هیوندا آوانته دنده ای

تنوع رنگ

230/000/000

243/000/000

هیوندا آوانته اتوماتیک

تنوع رنگ

260/000/000

280/000/000

فولکس گل

تنوع رنگ

145/000/000

175/000/000

سواری MVM 110 سه سیلندر

تنوع رنگ

76/500/000

84/500/000

سواری MVM 110 چهار سیلندر

تنوع رنگ

89/500/000

97/500/000

سواری ریو

متالیک

-

134/000/000

موسو فول اتوماتیک

بهترین رنگ

-

420/000/000

موسو فول دنده ای

بهترین رنگ

-

380/000/000

سواری تندر 90 – E0 بدون کولر

تنوع رنگ

89/000/000

93/000/000

تندر 90 با کولر(AC+E0)

تنوع رنگ

94/000/000

102/000/000

تندر 90 ساده (AC+E1)

تنوع رنگ

104/500/000

112/500/000

تندر 90 نیمه فول (CP + E1)

تنوع رنگ

118/500/000

128/500/000

تندر 90 فول (CP+SP+E1)

تنوع رنگ

124/500/000

130/500/000

تندر 90 E2 (SLX) نیمه فول

تنوع رنگ

129/000/000

132/000/000

تندر 90 E2 (LP) فول

تنوع رنگ

139/000/000

145/000/000

نام و مشخصات خودروی وارداتی

رنگ

ساخت سال 2009

ساخت سال 2010

ب ام و 740I

متالیک

2/050/000/000

-

ب ام وLI 740

متالیک

2/350/000/000

-

ب ام و I 730

متالیک

-

-

ب ام وLI 730

متالیک

1/300/000/000

-

ب ام و 630 سقف فلزی

متالیک

1/250/000/000

1/450/000/000

ب ام و 630 سقف کروک

متالیک

1/700/000/000

1/950/000/000

ب ام و 330 چهار درب

متالیک

800/000/000

-

ب ام و 330 کروک

متالیک

1/300/000/000

-

ب ام و 330 کوپه

متالیک

-

-

ب ام و 325 بدون آپشن چهار درب

متالیک

750/000/000

-

ب ام و 325 با آپشن چهار درب

متالیک

850/000/000

-

ب ام و 325 کروک

متالیک

1/200/000/000

-

ب ام و 325 کوپه

متالیک

-

-

ب ام و 320 بدون آپشن چهار درب

متالیک

700/000/000

-

ب ام و 320 با آپشن چهار درب

متالیک

800/000/000

-

ب ام و 320 کروک

متالیک

000/000/900

-

ب ام و 320 کوپه

متالیک

-

-

ب ام و 3 X فول با کولر دیجیتال 5/2 لیتر

متالیک

-

000/000/900

ب ام و 3 X فول با کولر دیجیتال 3 لیتر

متالیک

1/090/000/000

1/180/000/000

ب ام و 3 X ساده 5/2 لیتر

متالیک

800/000/000

-

ب ام و 3 X ساده 3 لیتر

متالیک

950/000/000

-

ب ام و 530I فول با کولر دیجیتال

متالیک

1/250/000/000

-

ب ام و 5301 ساده

متالیک

-

-

مرسدس بنز C 350

متالیک

1/280/000/000

-

مرسدس بنز C 280

متالیک

1/100/000/000

-

مرسدس بنز C 200 کلاسیک

متالیک

750/000/000

850/000/000

مرسدس بنز C 200 الگانس

متالیک

900/000/000

980/000/000

مرسدس بنز C 200 اونگارد

متالیک

920/000/000

1/000/000/000

مرسدس بنز C 230 الگانس

متالیک

960/000/000

1/060/000/000

مرسدس بنز C 230 اونگارد

متالیک

1/000/000/000

1/070/000/000

مرسدس بنز E 280 ساده

متالیک

-

-

مرسدس بنز E 280 فول با کولر دیجیتال با پاناروما و استارتر

متالیک

-

-

مرسدس بنز E 350ساده

متالیک

-

-

مرسدس بنز E 350 فول با کولر دیجیتال با پاناروما و استارتر

متالیک

-

-

مرسدس بنز S 350 اتاق معمولی تیپ 1

متالیک

1/500/000/000

-

مرسدس بنز S 350 اتاق معمولی تیپ 2

متالیک

-

-

مرسدس بنز S 350 اتاق بزرگ

متالیک

2/000/000/000

2/500/000/000

مرسدس بنز CLS 350 ساده

متالیک

1/400/000/000

-

مرسدس بنز CLS 350 فول با کولر دیجیتال

متالیک

1/750/000/000

2/250/000/000

تویوتا کرولا CLI

متالیک

360/000/000

-

تویوتا کرولا XLI

متالیک

400/000/000

-

تویوتا کمری LE فول با کولر دیجیتال

متالیک

360/000/000

-

تویوتا کمری LE ساده

متالیک

435/000/000

-

تویوتا کمری GL دنده ای

متالیک

380/000/000

-

تویوتا کمری GL اتوماتیک

متالیک

420/000/000

-

تویوتا کمری GLX با سنروف

متالیک

450/000/000

-

تویوتا کمری GLX بدون سنروف

متالیک

410/000/000

-

تویوتا کمری SE دنده ای

متالیک

460/000/000

-

تویوتا کمری SE اتو ماتیک

متالیک

460/000/000

-

تویوتا پرادو GX 2 درب ساده باسقف

متالیک

540/000/000

-

تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال

متالیک

620/000/000

-

تویوتا پرادو GX 4 درب ساده

متالیک

580/000/000

-

تویوتا پرادو GX 2 درب فول با کولر دیجیتال و ABS وسقف دیجیتال

متالیک

620/000/000

-

تویوتا پرادو VX 2 درب ساده

متالیک

650/000/000

800/000/000

تویوتا پرادو VX 2 درب فول با کولر دیجیتال

متالیک

720/000/000

870/000/000

تویوتا پرادو VX 4 درب ساده

متالیک

700/000/000

850/000/000

تویوتا پرادو VX 4 درب فول با کولر دیجیتال با زاپاس پشت

متالیک

730/000/000

940/000/000

تویوتا پرادو 8 سیلندر زاپاس زیر VX

متالیک

-

ورود ممنوع

تویوتا پرادو 6 سیلندر زاپاس زیر VX

متالیک

-

ورود ممنوع

تویوتا لندکروزGXR 8 سیلندر

متالیک

-

ورود ممنوع

تویوتا لندکروزVXR 6 سیلندر فول

متالیک

-

940/000/000

تویوتا لندکروز ساده 6 سیلندر VXR

متالیک

-

880/000/000

سیتروئن C5 فول با کولر

متالیک

560/000/000

-

سیتروئن C5 ساده

متالیک

340/000/000

-

پاجرو2 درب فول6 سیلندر

متالیک

-

870/000/000

پاجرو 4 درب فول 6 سیلندر

متالیک

-

830/000/000

هیوندا سوناتا 4 سیلندر ساده

متالیک

389/000/000

-

هیوندا سوناتا فول با کولر دیجیتال

متالیک

419/000/000

-

هیوندا سوناتا 6 سیلندر ساده دنده ای

متالیک

موجود نیست

-

هیوندا سوناتا 6 سیلندر فول با کولر دیجیتال

متالیک

موجود نیست

-

هیوندا آزارا ساده

متالیک

موجود نیست

-

هیوندا آزارا فول با کولر دیجیتال

متالیک

498/000/000

498/000/000

هیوندا سانتافه اتوماتیک

متالیک

529/000/000

529/000/000

هیوندا سواری کوپه

متالیک

400/000/000

400/000/000

هیوندا جنسیس فول

متالیک

-

779/000/000

سواری توسان مونو اتوماتیک

متالیک

399/000/000

399/000/000

سواری سراتو 2000 سی سی اتوماتیک

متالیک

-

347/000/000

سواری سورنتو 3300 سی سی اتوماتیک

متالیک

497/000/000

-

سواری کارنیوال 2700 سی سی اتوماتیک

متالیک

447/000/000

-

سواری کارنز 2000 سی سی اتوماتیک

متالیک

-

385/000/000

سواری کارنز 2000 سی سی دنده ای

متالیک

345/000/000

345/000/000

سواری اپیروس 3800 سی سی اتوماتیک

متالیک

537/000/000

-

سواری اسپورتیج 2700 سی سی اتوماتیک

متالیک

387/000/000

387/000/000

سواری اپتی ما 2700 سی سی اتوماتیک

متالیک

427/000/000

-

سواری موهاوی 3800 سی سی اتوماتیک

متالیک

-

667/000/000

سواری موهاوی 4600 سی سی اتوماتیک

متالیک

-

697/000/000

نوشته شده توسط پدرام.ق در یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲ قبل از ظهر | لینک ثابت |